Recipient

Betyder direkte oversat »modtager«. Bruges i dag om vandløb, sø, hav, som modtager renset eller urenset spildevand.