Reelt natforbrug

Den del af nattimeforbruget, der virkeligt forbruges eller spildes i husinstallationer. Den resterende del er ledningstabet.