Reservoir

1. Et vandværks rentvandsbeholder, højdebeholder eller vandtårn.

2. Den tilgængelige grundvandsmængde i et vandførende lag i undergrunden. Synonymt med »magasin«.