Retningsbestemt boring

Det styrebare boreanlæg kan ledes så præcist gennem jorden, at det kommer op på nøjagtig det planlagte sted. Ved hjælp af en digital sender i borehovedet, er det muligt at følge og styre borets bevægelser frem til målet.