Seismiske registreringer

Målinger af lydbølgers udbredelse og tilbagekastning fra laggrænser. Anvendes til undersøgelse af undergrundens opbygning.