Semiartesisk reservoir

Reservoir, hvor dæklagene er delvis permeable (ikke helt tætte), og trykforholdene og sårbarheden er en mellemting mellem et frit reservoir og et artesisk reservoir. Et sådant reservoir kan på grund af vandindvinding blive sårbart overfor forurening, fordi grundvandsspejlet sænkes.