Sivedræn

Primitivt afløb, drænrør lagt i en dybde af ca. 60 cm i en faskine, dvs. omgivet af skærver. Herved kan nedbrydningen af vandets organiske indhold foregå aerobt, og nedsivningen til grundvandet sker langsomt (mindre risiko for grundvandsforurening).