Slæbegeoelektrik

Metoden adskiller sig fra traditionel geoelektrik ved, at kontakten til jorden etableres ved hjælp af elektroder, der slæbes hen over jordoverfladen, hvor der i traditionel geoelektrik anvendes spydelektroder, der presses ned i jorden.

Resultaterne fra opmålingerne præsenteres i form af fladedækkende kort, som viser den målte, tilsyneladende modstand for hver elektrodeafstand. Disse kort danner grundlag for tolkningen af sammensætningen af de øverste jordlag, hvis sammensætning bl.a. har stor betydning for vurderingen af beskyttelsen af grundvandsmagasinerne.