Sump (i tørbrønd)

Samlested for overfladevand, som ofte bliver tømt automatisk med en lille pumpe, som starter ved stigende vandstand.