TEM

Kaldes også transiente sonderinger. Geofysisk metode til kortlægning. Metoden er især velegnet til at bestemme dybden til lerlag og til salt grundvand.