Terrænstation

Afløser af tørbrønde til beskyttelse af boring. Bedre på flere måder – bedre arbejdsmiljø og mindre risiko for forurening af boring med overfladevand.

Kan holdes frostfri med jordvarme, hvis der lavet et rør gennem betonpladen til typisk 1 meter, som transportere varme fra jorden til overbygningen.