Tilstandskontrol og tjek

Et tilstandstjek bør bestyrelse og vandværks-passer udføre med passende faste mellemrum i løbet af året – typisk vil der være behov for tjek pr. uge, måned og kvartal, afhængig af hvilke komponenter i vandværket, der skal tjekkes. I visse tilfælde kan der være vandværkskomponenter, som kræver dagligt tjek. Omfanget af tjek er således individuelt og må vurderes for det enkelte vandværk. Der kan fx. være tale om aflæsning af alle forskellige målertyper, tjek af filterskylning, tjek af oliefiltre i kompressorer m.m.

Opgaver, som indgår som instrukser i et vandværkets ledelsessystem og udgør en væsentlig del af vandværkets dokumentation.