Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten indeholder en samlet beskrivelse og vurdering af vandværkets funktion, dimensioneringer og årets indsamling af data – herunder en vurdering af de bemærkninger, som er nedskrevet af vandværks-passer i tjekskema, logbog, aflæsningsskema, pejleskemaer m.m. samt resultatet af det årlige grundige eftersyn af boringer, pumper, vandbehandling, rentvandsbeholder m.m. En tilstandsrapport bør udarbejdes efter behov af en uvildig ikke udførende rådgiver. Rapporten er et vigtigt værktøj for den siddende bestyrelse.