Tilstandsskema

Skemaer, som udfyldes i forbindelse med tilstandsrapport. De forskellige komponenters tilstand vurderes enkeltvis og i forhold til den samlede vandværksdrift. Af tilstandsskemaet bør fremgå, hvor ofte skemaet skal udfyldes og hvilke aflæsninger, målinger, pejlinger m.m., der skal udføres. Bemærk at et tilstandsskema skal tilpasses eget vandværk.