Timefaktor

Det største timeforbrug på et vandværk kan beregnes som max. døgnforbruget divideret med 24 og ganget med en timefaktor. Timefaktoren betegnes F(d) og ligger typisk ml. 1,5 og 3,0 afhængig af hvilke forbrugskategorier, der ligger i vandværkets forsyningsområde.