Tørv

Ferskvandsaflejring, der består af delvis omdannet plantemateriale.