Transient måling

Geofysisk målemetode, hvorved jordlagenes modstande kan beregnes og hermed kan geologien og indvindingsmulighederne vurderes. Borested og dybde kan planlægges. Særligt velegnet til at måle dybden af det ferske grundvandsmagasin – altså dybden til f.eks. saltvand eller tykt fed ler.