Transmissivitet

Et mål for et vandførende lags evne til transport af grundvand. Angives sædvanligvis i m²/sek. eller m²/t. Er størst for grus, mindre for sand og mindst for silt og ler.