Trykprøvning – boringer, stigrør, ledninger

Udføres af fagfolk. Anbefales udført på boringens forerør i ex. 3 trin op til 1.5 bar og kun under kyndig vejledning. Viser om boringen er tæt og dermed forebygges mod uheldig udvikling i råvands- og drikkevandskvalitet. Tilsvarende anbefales tryktest af stigrør og råvandsledning. En råvandsledning (eller forsyningsledning) må aldrig stå trykløs. Indgår som anbefaling i ledelsessystem.

Læs evt. mere i aktuelle eller gamle artikler under  vandguiden.dk.