Udpumpningskapacitet

Angiver rentvandspumpernes samlede ydeevne.