Værdi ved afgang fra vandværk

Vandkvalitetskravene ved afgang vandværk er fastsat ud fra forsigtighedsprincippet.

Såfremt en parameter kan ændre sig undervejs til forbruger, er der taget højde for dette. F.eks. kimtal.

Parametre som ikke ændre sig, f.eks. natrium, har samme kvalitetskrav ved afgang fra vandværk som ved indgang til ejendom.

Ad Bek. 1147 i 2017 er krav til afgang vandværk fjernet – undtaget Nitrit.