Værdi ved forbrugers taphane

Ejer af bygning er ansvarlig for drikkevandskvaliteten for vand der tappes på ejendommen. Såfremt der på ejendommen findes forhold som gør at drikkevandskravene ikke overholdes er det ejers pligt at bringe dette i orden – såfremt det modtagne vand ved skel er i orden vel at mærke. Dette kunne f.eks. være forhøjede værdier af kobber grundet vandinstallation af kobber.