Værdi ved forbrugers taphane

Vandværket skal, iflg. Miljøstyrelsens Prøvetagningsmanual og krav til akkrediteret laboratorium,  udtage prøver på Forbrugers Taphane som straksprøver til efterprøvning af vandkvalitetskravene.

Såfremt der findes overskridelser, skal vandværket eftervise, at dette ikke hidrøre fra vandforsyningen, men kan henvises til at være grundet bygningens rørføring. Dette kan gøres med en udskylningsprøve samme sted eller prøvested tæt på.

Ejer af bygning er ansvarlig for drikkevandskvaliteten for vand der tappes på ejendommen. Såfremt der på ejendommen findes forhold, som gør, at drikkevandskravene ikke overholdes, er det ejers pligt at bringe dette i orden – såfremt det modtagne vand ved skel er i orden vel at mærke. Dette kunne f.eks. være forhøjede værdier af kobber grundet vand-installation af kobber.