Værdi ved indgang til ejendom

Vandværkets juridiske ansvar for drikkevandet går til skel. Ejer af ejendom er ansvarlig for stikledning og bygningers installationer.

Ad Bek. 1147 i 2017 er krav til indgang til ejendom fjernet.