Værdi ved indgang til ejendom

Vandværkets juridiske ansvar for drikkevandet går til skel.

Ejer af ejendom er ansvarlig for stikledning og bygningers installationer.

Ad Bek. 1147 fra 2017 er krav til indgang til ejendom fjernet.