Vand

Væsketilstand af det kemiske stof H2O. Et vandmolekyle består af to brintatomer og et iltatom.