Vandførende lag

Kalk-, sand- og grusforekomster, der indeholder grundvand.