Vandføring

Udtryk for den vandmængde, der løber gennem et vandløb på et givet sted.