Vandforsyningsanlæg

Omfatter vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg samt forsyningsledninger incl. eventuelle trykforøgere på ledningsnettet.