Vandindvindingsanlæg

Anlæg til indvinding, behandling, rentvandstank og udpumpning af vand.