Vandindvindingsplan

Viser indvindingsmulighederne, grundvandets kvalitet, og hvor kommunerne og vandværkerne kan indvinde grundvand til drikkevand. Der udpeges typisk større områder, hvor en særlig beskyttelse er nødvendig, via indsatsplan.