Vandindvindingsret

Retten til at indvinde vand til husholdning og landbrug (ikke vanding) på egen grund i medfør af vandforsyningslovens §18.