Vandkvalitetskrav

Vandkvalitetskravene er fastsat ud fra forsigtighedsprincippet.

Der findes forskellige niveauer af krav, alt efter om man ser på vand ved afgang vandværk, indgang ejendom eller på taphane hos forbruger.

Bemærk at kun kvalitetskrav fastsat v. Taphane hos forbruger er gældende iflg. BEK. 1147.