Vandråd

I hver kommune søges der nedsat vandråd, som har det primære formål at koordinere samarbejde mellem vandværker i kommunen.