Vandrammeplan

Inden 2015 skal der være udarbejdet bindende planer og mål for tilstanden i grundvand og overfladevand. Læs mere under miljøministeriet og lovgivning.