Vandværk alment

Anlæg som forsyner 10 eller flere forbrugsenheder (husstande o.a.).