Vandværk – ikke alment

Anlæg som forsyner mellem 2 og 9 forbrugsenheder (husstande o.a.).