1.1.1-trichlorethan

Se Organiske klorforbindelser.