Beredskabsplan

Alle vandværker skal udarbejde en beredskabsplan, der beskriver, hvad der skal ske, hvis der fx sker en akut drikkevandsforurening. Læs evt. mere under lovgivning.

Beredskabsplanen er en køreplan, der beskriver, hvordan vandværket skal håndtere en situation, hvor den normale forsyning ikke kan opretholdes. Det kan for eksempel være ved akutte forureninger, ledningsbrug eller strømsvigt. Planlægningen af beredskabet bør ske i samarbejde med kommunen.