Indvindingskapacitet

Den grundvandsmængde (råvandsmængde), der kan indvindes fra vandværkets boringer. Normal målt i m³ pr. time.