Naturstyrelsen

Naturstyrelsen blev 1. juli 2016 delt i to nye styrelser. Den ene fortsætter under navnet Naturstyrelsen. Den anden hedder Styrelsen for vand- og Naturforvaltning (SVANA).

Naturstyrelsen skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen skal gennemføre praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter – ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.