Teknisk tilsyn

Kommunerne har myndighedsrollen i forhold til vandværker – det vil sige, at kommunen fører tilsyn med om vandværkets tekniske anlæg er i forsvarlig stand.