Terrænkote

Terrænhøjde i meter over normalvandstanden i havet. M.o.h.