Tilbagestrømningssikring

Tilbageløb af vand til ledningsnettet, kan have store konsekvenser for forbrugerne og vandværket. For at undgå forurening af ledningsnettet, skal vandværkerne være opmærksomme på, om forbrugerne opfylder kravene til tilbagestrømningssikring. Risikoen for tilbageløb skal minimeres, for hvis der opstår forurening kan det få betydning for alle på det pågældende forsyningsnet.