Vedtægter

Vedtægterne definerer vandværkets formål og medlemmernes hæftelse, rettigheder og pligter.