Chlor, frit og totalt

Chlor, frit og totalt kan indgå i driftskontrol på vandværket, hvis vandet er desinficeret med klorholdige desinfektionsmidler.

Er der anvendt andre desinfektionsmidler skal indholdet heraf kontrolleres.

Normalt desinficeres drikkevand i Danmark med chlor og/eller chloramin. Desinficeres vandet med chlor eller chloramin skal indholdet også følges i ledningsnettets forskellige dele.

Analyser for frit og totalt chlor foretages ved prøveudtagning.