Radioaktivitets indikatorer

Omfatter bl.a. Radon, som er en radioaktiv luftart, som kan være tilstede i boringer hvor der indvindes fra klippegrund, f.eks. Bornholm. I drikkevandsbekendtgørelsen er kontrol for radioaktivitet henlagt til kontrol på nationalt plan på udvalgte stationer eller såfremt der er risiko for radioaktivitet!