Chloridazon, despheny- og methyl-desphenyl

Nedbrydningsprodukter fra Chloridazon.

Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen vurderet til at være 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for børn.

Vurderingen er baseret på en række internationale kilder, og de involverede parter finder, at der er tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere de sundhedsmæssige risici ved desphenyl-chloridazon.

Højst tilladelige værdi:
ved afgang vandværk: 0,1 µg/l.