1,2,4-Triazol

Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol stammer fra en række forskellige svampemidler af typen azolfungicider.
Der kan desuden være andre kilder til stoffet, da det har været anvendt som nitrifikationshæmmer, og det kan endvidere dannes fra azol-lægemidler.