N,N-dimethylsulfamid (DMS)

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid.

Stoffet kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel.
Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport.
Tolylfluanid blev desuden i stor udstrækning brugt som svampemiddel i træbeskyttelse, og påvisninger af DMS er således ofte set i f.eks. sommer- og parcelhuskvarterer.

I Miljøstyrelsens notat “Sundhedsmæssig vurdering af DMS – et nedbrydningsprodukt af totylfluanid” fra 6. juni 2018 vurderer Miljøstyrelsen, at den sundhedsmæssige grænse for eksponering af DMS via drikkevand for voksne er 60 ug/l. For børn (3-12 mdr.) vurderes den sundhedsmæssige grænse at være 10 ug/l. På daværende tidspunkt for notatet var det højeste fund af DMS i drikkevand på 0,24 ug/l. Miljøstyrelsen vurderede, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i disse koncentrationer, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l