N,N-dimethylsulfamid (DMS)

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid.
Stoffet kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid.
Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel.
Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport.
Tolylfluanid blev desuden i stor udstrækning brugt som svampemiddel i træbeskyttelse, og påvisninger af DMS er således ofte set i f.eks. sommer- og parcelhuskvarterer.