Taphane

Hane som sædvanligvis anvendes til drikkevand.

Skal benyttes ved prøvetagning for lovpligtige prøver til efterprøvning af drikkevandskvaliteten.