Drikker vi grundvand ?

SPØRGSMÅL:

Drikker vi grundvand ?


SVAR:
– det korte svar er nej, men reelt er det ikke så enkelt.

Der kan nemlig være meget lidt forskel på drikkevand og grundvand i visse egne af DK, og det er også et spørgsmål om definitionen i forhold til lovgivningen om drikkevand (bl.a. i drikkevandsbekendtgørelsen).

Drikkevand:
Vand fra forbrugers taphane er drikkevand, og det er her vandværkerne skal præstere i forhold til fx grænseværdier for vandets indhold af forskellige stoffer.

Grundvand:
Er det vand, som ligger nede i jorden i forskellige dybder, fx i sprækker i kalken eller mellem sand/grus kornene.
Når der ikke mere er luft i sprækker og mellem sand/gruskornene hedder vandet grundvand.
Hvis grundvandet ikke indeholder uønskede stoffer som jern, mangan, ammonium eller gasser, kan grundvandet pumpes direkte ud til forbrug.
I den situation (ofte områder med højtliggende kalk eller sand og gruslag) – er grundvand faktisk lig drikkevand fsva indholdet af salte og andre stoffer.